Tài khoản #95

PUBG Mobile
270,000 CARD
189,000 ATM

• Rank: Kim Cương1

• Level: 63

• Mô tả: Đăng nhập Play game ( Androi + Tencent PC )

Hình ảnh chi tiết

.