Tài khoản #84

PUBG Mobile
150,000 CARD
105,000 ATM

• Rank: bạc3

• Level: 50

• Mô tả: Đăng nhập bằng Gmail ( chỉ chơi Androi + PC )

Hình ảnh chi tiết

.