Tài khoản #77

PUBG Mobile
150,000 CARD
105,000 ATM

• Rank: Bạch kim4

• Level: 55

• Mô tả: Đăng nhập bằng Gmail ( chỉ chơi Androi + PC )

Hình ảnh chi tiết

.