Tài khoản #70

PUBG Mobile
130,000 CARD
91,000 ATM

• Rank: Vàng

• Level: 56

• Mô tả: Đăng nhập bằng Gmail ( chỉ chơi Androi + PC )

Hình ảnh chi tiết

.