Tài khoản #66

PUBG Mobile
300,000 CARD
210,000 ATM

• Rank: Bạch kim3

• Level: 68

• Mô tả: Đăng nhập bằng Gmail ( chỉ chơi Androi + PC )

Hình ảnh chi tiết

.