Tài khoản #60

PUBG Mobile
350,000 CARD
245,000 ATM

• Rank: Cao thủ3

• Level: 63

• Mô tả: Đăng nhập bằng Gmail ( chỉ chơi Androi + PC )

Hình ảnh chi tiết

.