Tài khoản #308

PUBG Mobile
300,000 CARD
210,000 ATM

• Rank: Bạch kim

• Level: 47

• Mô tả: Đăng nhập Play game ( Androi + Tencent PC )

Hình ảnh chi tiết

.