Tài khoản #223

PUBG Mobile
250,000 CARD
175,000 ATM

• Rank: Bạch kim1

• Level: 56

• Mô tả: Đăng nhập Play game ( Androi + Tencent PC )

Hình ảnh chi tiết

.