Tài khoản #159

PUBG Mobile
300,000 CARD
210,000 ATM

• Rank: Cao Thủ4

• Level: 57

• Mô tả: Đăng nhập Play game ( Androi + Tencent PC )

Hình ảnh chi tiết

.