Tài khoản #136

PUBG Mobile
200,000 CARD
140,000 ATM

• Rank: Cao Thủ3

• Level: 62

• Mô tả: Đăng nhập Play game ( Androi + Tencent PC )

Hình ảnh chi tiết

.