Tài khoản #122

PUBG Mobile
150,000 CARD
105,000 ATM

• Rank: Cao thủ2

• Level: 59

• Mô tả: Đăng nhập Play game ( Androi + Tencent PC )

Hình ảnh chi tiết

.