Tài khoản #102

PUBG Mobile
135,000 CARD
94,500 ATM

• Rank: Vàng 1

• Level: 61

• Mô tả: Đăng nhập Play game ( Androi + Tencent PC )

Hình ảnh chi tiết

.