Tài khoản #87684

Liên Quân Mobile
500,000 CARD
350,000 ATM

• Số tướng: 54

• Trang phục: 38

• Bậc ngọc: 90

• Rank: Kim cương III

• Vàng: 17700

• Mô tả: Garena trắng thông tin

Hình ảnh chi tiết

.