Tài khoản #87682

Liên Quân Mobile
1,000,000 CARD
700,000 ATM

• Số tướng: 59

• Trang phục: 74

• Bậc ngọc: 90

• Rank: Bạch kim V

• Vàng: 7095

• Mô tả: Garena trắng thông tin

Hình ảnh chi tiết

.