Tài khoản #87680

Liên Quân Mobile
150,000 CARD
105,000 ATM

• Số tướng: 26

• Trang phục: 13

• Bậc ngọc: 85

• Rank: Bạch kim III

• Vàng: 3846

• Mô tả: Garena trắng thông tin

Hình ảnh chi tiết

.