Tài khoản #87260

Liên Quân Mobile
500,000 CARD
350,000 ATM

• Số tướng: 42

• Trang phục: 45

• Bậc ngọc: 90

• Rank: Bạch kim III

• Vàng: 609

• Mô tả: Garena trắng thông tin

Hình ảnh chi tiết

.