Tài khoản #87259

Liên Quân Mobile
200,000 CARD
140,000 ATM

• Số tướng: 33

• Trang phục: 17

• Bậc ngọc: 68

• Rank: Bạch kim V

• Vàng: 16000

• Mô tả: Garena trắng thông tin

Hình ảnh chi tiết

.