Tài khoản #87256

Liên Quân Mobile
600,000 CARD
420,000 ATM

• Số tướng: 45

• Trang phục: 49

• Bậc ngọc: 90

• Rank: Kim cương V

• Vàng: 18700

• Mô tả: dư 95 vé kho báu, 1 đá quý, ngọc max chuẩn 90

Hình ảnh chi tiết

.