Tài khoản #87253

Liên Quân Mobile
800,000 CARD
560,000 ATM

• Số tướng: 43

• Trang phục: 55

• Bậc ngọc: 84

• Rank: Bạch kim III

• Vàng: 520

• Mô tả: Garena trắng thông tin

Hình ảnh chi tiết

.