Tài khoản #87251

Liên Quân Mobile
350,000 CARD
245,000 ATM

• Số tướng: 36

• Trang phục: 28

• Bậc ngọc: 72

• Rank: Kim cương V

• Vàng: 6000

• Mô tả: Garena trắng thông tin

Hình ảnh chi tiết

.