Tài khoản #86814

Liên Quân Mobile
1,000,000 CARD
700,000 ATM

• Số tướng: 49

• Trang phục: 52

• Bậc ngọc: 90

• Rank: Kim cương V

• Vàng: 14900

• Mô tả: Garena trắng thông tin

Hình ảnh chi tiết

.