Tài khoản #86813

Liên Quân Mobile
250,000 CARD
175,000 ATM

• Số tướng: 30

• Trang phục: 30

• Bậc ngọc: 64

• Rank: Kim cương I

• Vàng: 1700

• Mô tả: Garena trắng thông tin

Hình ảnh chi tiết

.