Tài khoản #86811

Liên Quân Mobile
125,000 CARD
87,500 ATM

• Số tướng: 32

• Trang phục: 17

• Bậc ngọc: 90

• Rank: Bạch kim III

• Vàng: 462

• Mô tả: Garena trắng thông tin

Hình ảnh chi tiết

.