Tài khoản #86810

Liên Quân Mobile
500,000 CARD
350,000 ATM

• Số tướng: 34

• Trang phục: 40

• Bậc ngọc: 90

• Rank: Kim cương IV

• Vàng: 14500

• Mô tả: Garena trắng thông tin

Hình ảnh chi tiết

.