Tài khoản #86805

Liên Quân Mobile
300,000 CARD
210,000 ATM

• Số tướng: 39

• Trang phục: 28

• Bậc ngọc: 90

• Rank: Kim cương II

• Vàng: 8200

• Mô tả: Garena trắng thông tin

Hình ảnh chi tiết

.