Tài khoản #86704

Liên Quân Mobile
350,000 CARD
245,000 ATM

• Số tướng: 31

• Trang phục: 27

• Bậc ngọc: 90

• Rank: Bạch kim III

• Vàng: 1593

• Mô tả: Garena trắng thông tin

Hình ảnh chi tiết

.