Tài khoản #86700

Liên Quân Mobile
400,000 CARD
280,000 ATM

• Số tướng: 42

• Trang phục: 33

• Bậc ngọc: 90

• Rank: Kim cương II

• Vàng: 666

• Mô tả: Garena trắng thông tin

Hình ảnh chi tiết

.