Tài khoản #86696

Liên Quân Mobile
350,000 CARD
245,000 ATM

• Số tướng: 40

• Trang phục: 37

• Bậc ngọc: 90

• Rank: Bạch kim V

• Vàng: 24000

• Mô tả: Garena trắng thông tin

Hình ảnh chi tiết

.