Tài khoản #86693

Liên Quân Mobile
500,000 CARD
350,000 ATM

• Số tướng: 36

• Trang phục: 46

• Bậc ngọc: 90

• Rank: Kim cương III

• Vàng: 15000

• Mô tả: Garena trắng thông tin

Hình ảnh chi tiết

.