Tài khoản #85245

Liên Quân Mobile
500,000 CARD
350,000 ATM

• Số tướng: 40

• Trang phục: 27

• Bậc ngọc: 90

• Rank: Bạch kim I

• Vàng: 21000

• Mô tả: Garena trắng thông tin

Hình ảnh chi tiết

.