Tài khoản #85242

Liên Quân Mobile
300,000 CARD
210,000 ATM

• Số tướng: 29

• Trang phục: 17

• Bậc ngọc: 70

• Rank: Bạch kim III

• Vàng: 8300

• Mô tả: Garena trắng thông tin

Hình ảnh chi tiết

.