Tài khoản #85240

Liên Quân Mobile
350,000 CARD
245,000 ATM

• Số tướng: 31

• Trang phục: 38

• Bậc ngọc: 77

• Rank: Bạch kim II

• Vàng: 1000

• Mô tả: Garena trắng thông tin

Hình ảnh chi tiết

.