Tài khoản #85237

Liên Quân Mobile
200,000 CARD
140,000 ATM

• Số tướng: 35

• Trang phục: 22

• Bậc ngọc: 50

• Rank: Bạch kim IV

• Vàng: 3300

• Mô tả: Garena trắng thông tin

Hình ảnh chi tiết

.