Tài khoản #85236

Liên Quân Mobile
800,000 CARD
560,000 ATM

• Số tướng: 34

• Trang phục: 41

• Bậc ngọc: 80

• Rank: Bạch kim V

• Vàng: 522

• Mô tả: Garena trắng thông tin

Hình ảnh chi tiết

.