Tài khoản #84808

Liên Quân Mobile
230,000 CARD
161,000 ATM

• Số tướng: 24

• Trang phục: 22

• Bậc ngọc: 90

• Rank: Bạch kim III

• Vàng: 17000

• Mô tả: Garena trắng thông tin

Hình ảnh chi tiết

.