Tài khoản #84693

Liên Quân Mobile
250,000 CARD
175,000 ATM

• Số tướng: 32

• Trang phục: 17

• Bậc ngọc: 74

• Rank: Bạch kim IV

• Vàng: 5600

• Mô tả: Garena trắng thông tin

Hình ảnh chi tiết

.