Tài khoản #84690

Liên Quân Mobile
350,000 CARD
245,000 ATM

• Số tướng: 37

• Trang phục: 26

• Bậc ngọc: 90

• Rank: Bạch kim II

• Vàng: 20400

• Mô tả: Garena trắng thông tin

Hình ảnh chi tiết

.