Tài khoản #84687

Liên Quân Mobile
220,000 CARD
154,000 ATM

• Số tướng: 27

• Trang phục: 22

• Bậc ngọc: 61

• Rank: Bạch kim III

• Vàng: 13000

• Mô tả: Garena trắng thông tin

Hình ảnh chi tiết

.