Tài khoản #84686

Liên Quân Mobile
300,000 CARD
210,000 ATM

• Số tướng: 25

• Trang phục: 13

• Bậc ngọc: 90

• Rank: Bạch kim I

• Vàng: 587

• Mô tả: Garena trắng thông tin

Hình ảnh chi tiết

.