Tài khoản #83208

Liên Quân Mobile
400,000 CARD
280,000 ATM

• Số tướng: 35

• Trang phục: 26

• Bậc ngọc: 90

• Rank: Bạch kim II

• Vàng: 8100

• Mô tả: Sắp ra đá quý 7 lần quay nữa

Hình ảnh chi tiết

.