Tài khoản #83207

Liên Quân Mobile
400,000 CARD
280,000 ATM

• Số tướng: 46

• Trang phục: 35

• Bậc ngọc: 60

• Rank: Bạch kim V

• Vàng: 400

• Mô tả: Garena trắng thông tin

Hình ảnh chi tiết

.