Tài khoản #82025

Liên Quân Mobile
200,000 CARD
140,000 ATM

• Số tướng: 25

• Trang phục: 16

• Bậc ngọc: 70

• Rank: Bạch kim V

• Vàng: 14400

• Mô tả: Garena trắng thông tin

Hình ảnh chi tiết

.