Tài khoản #82021

Liên Quân Mobile
600,000 CARD
420,000 ATM

• Số tướng: 44

• Trang phục: 23

• Bậc ngọc: 90

• Rank: Bạch kim III

• Vàng: 18000

• Mô tả: Garena trắng thông tin

Hình ảnh chi tiết

.