Tài khoản #82020

Liên Quân Mobile
500,000 CARD
350,000 ATM

• Số tướng: 36

• Trang phục: 30

• Bậc ngọc: 79

• Rank: Bạch kim II

• Vàng: 8500

• Mô tả: Garena trắng thông tin

Hình ảnh chi tiết

.