Tài khoản #82018

Liên Quân Mobile
350,000 CARD
245,000 ATM

• Số tướng: 26

• Trang phục: 22

• Bậc ngọc: 90

• Rank: Kim cương IV

• Vàng: 7500

• Mô tả: Garena trắng thông tin

Hình ảnh chi tiết

.