Tài khoản #82016

Liên Quân Mobile
350,000 CARD
245,000 ATM

• Số tướng: 42

• Trang phục: 24

• Bậc ngọc: 61

• Rank: Bạch kim V

• Vàng: 5800

• Mô tả: Garena trắng thông tin

Hình ảnh chi tiết

.