Tài khoản #80528

Liên Quân Mobile
200,000 CARD
140,000 ATM

• Số tướng: 47

• Trang phục: 28

• Bậc ngọc: 85

• Rank: Bạch kim IV

• Vàng: 26

• Mô tả: Garena trắng thông tin

Hình ảnh chi tiết

.