Tài khoản #80526

Liên Quân Mobile
350,000 CARD
245,000 ATM

• Số tướng: 40

• Trang phục: 25

• Bậc ngọc: 70

• Rank: Bạch kim V

• Vàng: 4631

• Mô tả: Garena trắng thông tin

Hình ảnh chi tiết

.