Tài khoản #80525

Liên Quân Mobile
800,000 CARD
560,000 ATM

• Số tướng: 41

• Trang phục: 37

• Bậc ngọc: 90

• Rank: Bạch kim III

• Vàng: 2622

• Mô tả: Garena trắng thông tin

Hình ảnh chi tiết

.