Tài khoản #80523

Liên Quân Mobile
250,000 CARD
175,000 ATM

• Số tướng: 35

• Trang phục: 30

• Bậc ngọc: 90

• Rank: Kim cương V

• Vàng: 1842

• Mô tả: Garena trắng thông tin

Hình ảnh chi tiết

.